500 digitaliserade titlar på Juridikbok.se

31 augusti 2023

Juridikbok.se är webbplatsen för svensk juridisk litteratur som inte längre ges ut, eller finns kvar i tryckt form. Nu finns över 500 titlar digitaliserade på webbplatsen som är viktig för studenter, forskare och andra användare inom till exempel rättsväsendet.

Sedan starten 2021 digitaliseras litteraturen steg för steg och läggs upp på webbplatsen för kostnadsfri tillgång för studenter, forskare och andra som behöver tillgång till litteraturen.

Syftet med Juridikbok.se är att svensk juridisk litteratur ska finnas tillgänglig digitalt när de tryckta böckerna inte längre finns eller kommer att ges ut i tryckt form. Bakom Juridikbok.se finns Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur, vars styrelse består av representanter från rättsvetenskapen, advokatkåren, domarkåren, de juridiska förlagen samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.