Disapriset till Sofia Häggman

1 september 2023

Disapriset 2023 tilldelas Sofia Häggman, egyptolog och intendent på Medelhavsmuseet. Hon får priset för sina populärvetenskapliga insatser, bland annat med boken Mumier. Fakta, forskning, fiktion.

Juryns motivering lyder:

"Disa-priset 2023 tilldelas egyptologen Sofia Häggman för hennes populärvetenskapliga insatser, inte minst den medryckande och kunskapsrika boken ”Mumier. Fakta, forskning, fiktion” (2022). Som disputerad i Uppsala och nu intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm har Sofia Häggman spridit insikter på fält som engagerar många. I Mumier lyckas hon med rakt tilltal och väl valt bildmaterial förmedla både vetandets entusiasm och vetenskaplig perspektivrikedom."

Sofia Häggman är egyptolog och har disputerat vid Uppsala universitet på avhandlingen Directing Deir el-Medina, en studie i fornegyptisk statsförvaltning med utgångspunkt i ett gravarbetarsamhälle vid Konungarnas dal. De senaste åren har hon främst fokuserat på egyptologins historia och bilden av Egypten i Europa under 1800 – 1900-tal. För sin bok om forskningsresande G A Wallin i Egypten erhöll Sofia Häggman det statliga priset för kunskapsförmedling i Finland (2012). Hon är en flitig föreläsare och ofta anlitad sakkunnig i teve och radio. Förutom ”Mumier – fakta, forskning, fiktion” har hon publicerat flera böcker, senast biografin ”Dedicated to Palestine – the Life and Work of Ethnologist Hilma Granqvist” (2023). För närvarande arbetar hon också med den nya utställningen om Egypten på Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.

Priset är på 50 000 kronor och delas ut av rektor Anders Hagfeldt på Kulturnatten. I samband med utdelningen håller Sofia Häggman föreläsningen: "Mumier – från Egyptens gravar till Sveriges naturaliekammare". 

Tid: 9 september kl 15:30-16.30

Plats: Tidskriftsläsesalen, TLS, plan 6 på Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1, Uppsala.

 

 

Om Disapriset

Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut för första gången 2001. Prissumman är på 50 000 kronor. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

Länkar