Nyligen digitaliserade bibliotekskataloger

15 juni 2023

Katalogkort i porträttkatalogen

Katalogkort i porträttkatalogen

Söker du efter en bild eller en handskrift? Stora delar av bibliotekets historiska material är bara sökbart i våra äldre papperskataloger och sökregister, varav ett flertal har digitaliserats.

Idag blir även följande kataloger tillgängliga i digital form:

Porträttkatalogen 
Gravyrkatalogen 
Utländska kartor 
Ämnesindelade handskriftssamlingen 
Katalog över musikhandskrifter och läroböcker -1970 

Här kan du hitta material som ännu inte finns tillgängligt i Alvin. Läs mer om våra samlingar och kataloger i Hitta i våra samlingar.