10-årsjubileum för sammanslagning med Campus Gotland

9 juni 2023

I dagarna firas det att det var tio år sedan Uppsala universitet gick samman med Campus Gotland och där Almedalsbiblioteket blev en del av Uppsala universitetsbibliotek.

Sammanslagningen firas med seminarier och andra arrangemang. Almedalsbiblioteket är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek – något som gör biblioteket till en naturlig och unik mötespunkt mellan student- och kulturlivet på Gotland.

Biblioteket ger studenter, lärare, forskare tillgång till en stor mängd e-resurser som e-böcker, e-tidskrifter med vetenskapliga artiklar i fulltext samt andra verktyg som underlättar vid studier och vetenskapligt skrivande på alla nivåer.