Libraries in the time of war - symposium om bibliotek i krigstid

13 april 2023

Äldre böcker i bokhylla

På ett symposium vid Uppsala universitet den 16 mars delade talare från Ukraina, USA och Irland med sig av sina kunskaper och erfarenheter i ämnet bibliotek under krigstid.

—Ämnet är mycket angeläget. Bibliotek och kulturarv drabbas ofta svårt under väpnade konflikter, både i ett historiskt och i ett dagsaktuellt perspektiv. Under dagen delade vi erfarenheter om hur vi kan arbeta med frågor och problem förknippade med kulturarv och krig, både förebyggande, under pågående konflikt, och under en lång tid efteråt, säger docent Peter Sjökvist, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Ämnena omfattade:

  • Bibliotekens historia och arv under krigstid.
  • Hur samlingar kan räddas från plundring och förstörelse.
  • Arvet från konflikter. Institutionellt ägande av stulet eller plundrat kulturarv.
  • Rättsliga komplikationer vid återställande av kulturarv.

Symposiet spelades in och finns tillgängligt via YouTube.

Se inspelning från symposiet

 

Arrangörer

Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med IFLA (International Federation for Library Associations) och CERL (Consortium of European Research Libraries), med medel från Riksbankens Jubileumsfond samt Thore och Vera Virgins stiftelse.