Digitalisering av det svenska trycket på bokmässan

14 oktober 2022

Panelsamtal på forskartorget på Bokmässan. I samtalet medverkade Karin Byström, Nina Tahmasebi, Lars Ilshammar och Lars Burman. Foto: Jessica Pamp

Det nationella bibliotekssamarbetet DST, Digitalisering av det svenska trycket, bjöd in till panelsamtal under bokmässan i september. Forskaren Nina Tahmasebi var inbjuden för att belysa forskarnas behov av digitaliserat material.

Samtalet handlade om hur viktigt digitaliserat material är för forskningen. Nina Tahmasebi, docent i Språkteknologi vid Göteborgs universitet, riktade ljuset på hur bristen på digitalt material begränsar forskningen. Hon betonade hur stora mängder data istället kan hjälpa forskarna att skapa bättre modeller för att analysera och förstå samhällsförändringar över tid.

Läs mer om samtalet på bokmässan på Kungliga bibliotekets webbplats

I DST-samarbetet ingår Kungliga biblioteket samt de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.