Biblioteket byter sök- och lånesystem

27 september 2022

Universitetsbiblioteket byter sök- och lånesystem 1 november, vilket påverkar några av våra tjänster. Biblioteken är öppna enligt ordinarie tider under perioden. Söktjänsten på bibliotekets webbplats är tillgänglig för sökning av material och för åtkomst till elektroniska resurser.

Tidsplan:

1-31 oktober

Det är inte möjligt att beställa fjärrlån från andra bibliotek under perioden. Formuläret på bibliotekets webbplats och Libris låntagarbeställning stängs tillfälligt.

 

7 oktober-1 november

Visst biblioteksarbete måste pausas i nuvarande system. Det påverkar följande tjänster:

 • Begränsning av beställningar ur äldre/gamla kataloger vid Carolina Rediviva.
 • Inga inköp av nya resurser görs. Det gäller både tryckta och elektroniska resurser. Formulär på bibliotekets webbplats stängs.

 

28-31 oktober

Allt biblioteksarbete stoppas i nuvarande system. Följande tjänster påverkas:

 • Bibliotekets låneautomater stängs tillfälligt. Utlån sker manuellt i informationsdisk vid bemannade bibliotek. Vid obemannade bibliotek kan Fråga biblioteket, den digitala informationstjänsten, hjälpa till under ordinarie öppettider.
 • Återlämning av material görs i informationsdisk vid bemannade bibliotek eller i särskilt avsedda återlämningslådor vid obemannade bibliotek. Återlämnat material avregistreras inte förrän den 1 november.
 • Reservera eller köa på utlånat material stoppas tillfälligt.
 • Beställningar från magasin stoppas tillfälligt.

 

1 november

Det nya sök- och lånesystemet startas den 1 november. Det kommer att vara begränsningar hela eller delar av dagen:

 • Utlån av material är inte möjligt. I övrigt som ovan.
 • Åtkomst till söktjänsten på webbplatsen inklusive elektroniskt material kan påverkas.

 

Vad är ett sök- och lånesystem?

Sök- och lånesystemet består av flera system. Det är de som gör det möjligt för dig som använder biblioteket att:

 • Söka fram och läsa elektroniska böcker och artiklar.
 • Söka efter fysiska böcker och tidskrifter i biblioteket.
 • Registrera dig som låntagare.
 • Låna och återlämna bibliotekets böcker.
 • Köa på utlånad bok.
 • Beställa material från bokmagasin.
 • Se dina lån via funktionen 'Mina lån'.

 

Varför byter vi sök- och lånesystem?

Det lånesystem som Uppsala universitetsbibliotek använder i dag är gammalt och behöver bytas. Nya sök- och lånesystem ger bland annat större möjligheter att hitta alla typer av material i våra samlingar: gammalt, nytt, tryckt och elektroniskt.

Uppsala universitetsbibliotek strävar efter att uppehålla en god service under tiden som systembytet sker och tackar för din förståelse.

 

Samordnare för införande av nytt sök- och lånesystem är Katarina Hjortsäter, katarina.hjortsater@ub.uu.se. Löpande uppdateringar om systembytet finns på: www.ub.uu.se.

Sök- och lånesystemet på Almedalsbiblioteket (Campus Gotland) berörs inte av bytet.