Förbättringar i våra digitaliserade bibliotekskataloger

4 maj 2022

Förbättringar i våra digitaliserade bibliotekskataloger

Förutom Katalog -1962 (bibliotekets böcker och tidskrifter fram till och med år 1962) gäller det följande kataloger:

med äldre tryck: Aurivillius, Inventariet, Svensk biografi, Personverser, Predikningar, Bibliotheca Walleriana
med handskrifter: Handskriftsindex
med musikalier: Katalog över musiktryck -1970, Musikkatalog 1970-1980

Du hittar katalogerna bland Bibliotekskataloger eller via länkar i Hitta i våra samlingar.