Jubileumsbok över 400-årsjubilerande universitetsbibliotek

22 december 2021

Rektor Anders Hagfeldt och överbibliotekarie Lars Burman

”Uppsala universitetsbibliotek 1621-2021. Verksamhet, samlingar, historia, betraktelser” är titeln på Uppsala universitetsbiblioteks jubileumsbok, där nuvarande och tidigare medarbetare ur sina perspektiv och kunskapsområden gör nedslag i bibliotekets historia och verksamhet.

Den rikt illustrerade boken skildrar hur det månghundraåriga biblioteket genom historien följt sin tid, men också hur nya arbetsformer och digitala möjligheter kan tillgodose de behov som dagens och morgondagens studenter och forskare har.

Medarbetare inom biblioteket skriver utifrån egna intressen om verksamheten, och redan när man väger volymen i handen inser man tyngden i den kunskap och kompetens som de anställda inom biblioteket besitter, sade överbibliotekarie Lars Burman när han överräckte ett exemplar av boken till rektor Anders Hagfeldt, på bokreleasen.

Förhoppningen är att jubileumsboken ska stimulera läsaren till fortsatta strövtåg i bibliotekets historia, samlingar och verksamhet.

För många med mig är biblioteket en plats där tid och rum tappar en del av sin betydelse. Här finns kunnandet från historiens början några hyllmeter från de senaste insikterna. Att i den här boken bli guidad av bibliotekets egna, genom samlingarna är en ynnest. Med detta verk skriver biblioteket historia, sade rektor Anders Hagfeldt i sitt tal på bokreleasen. 

Alla delar i processen utom tryckningen har gjorts av medarbetare eller tidigare medarbetare vid Uppsala universitetsbibliotek: författande, redigering, bild- och fotoarbete, grafisk formgivning, tryckbidragsfinansiering, katalogisering i bibliotekssystem, distribution i bokhandeln, samt öppen publicering på nätet via DiVA.
 

Jubileumsboken finns att köpa i utställningssalens butik på Carolina Rediviva, via Acta Universitatis Upsaliensis, i bokhandeln samt att den är nedladdningar i DiVA. Boken har tryckts med medel ur stiftelser och fonder.

Läs mer om och se filmer från 400-årsfirandet.