Digitalisera din avhandling

16 november 2021

Gör din forskning tillgänglig genom att digitalisera din avhandling.

Du som har disputerat vid Uppsala universitet under perioden 1973- 2003 har nu möjlighet att digitalisera din avhandling och därmed göra din forskning öppet tillgänglig för kollegor och andra intresserade läsare världen över.

Uppsala universitetsbibliotek fyller 400 år och firar med att under jubileet digitalt tillgängliggöra minst 400 doktorsavhandlingar för att de ska bli fritt tillgängliga i fulltext i Diva. Avhandlingarna blir även sökbara i bland annat Libris, Swepub och Google Scholar. Fri tillgänglighet, open access, bygger på tanken att offentligt finansierad forskning ska vara gratis att läsa och ladda ner så att resultaten fritt kan återanvändas, samtidigt som författaren behåller sin upphovsrätt.

Läs mer om hur du gör.