Linnés skrivbord donerat till Uppsala universitet

10 november 2021

Överbibliotekarie Lars Burman, stiftelsens ordförande Anders Wall, stiftelsedirektör Cecilia Wikström och Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet.

Stiftelsen Kjell och Märta Beijer har givit ett skrivbord som har tillhört Carl von Linné, som gåva till Uppsala universitet. Rektor Anders Hagfeldt tog emot skrivbordet av stiftelsens ordförande Anders Wall och stiftelsedirektör Cecilia Wikström vid en mottagning på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva den 10 november.

Ett skrivbord är en plats för arbete och eftertanke, en fredad plats där man ostört kan breda ut sina brev och anteckningar för att själv fatta pennan. Det är något av en hisnande tanke att just så måste vår egen Carl von Linné ha gjort många gånger vid detta skrivbord som får sin placering på universitetsbiblioteket. Därmed kommer skrivbordet till ro i den stad och vid det universitet där dess förste ägare Carl von Linné verkade, sade Anders Wall vid överlämnandet.

Skrivbordet är ett av de bord som tillhört Carl von Linné och kommer ha sin placering på Carolina Rediviva.

Vi tackar för denna fantastiskt fina gåva till Uppsala universitet. Skrivbordet blir ytterligare en del av universitetets viktiga arv efter Linné, som intresserar både besökare och forskare från hela världen. Linné satte Uppsala på kartan under sin tid, vilket nog betytt mycket för att till exempel livsvetenskaperna fortfarande är ett av våra starka forskningsområden, sade Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet.

Beijerstiftelsen finansierar viktiga satsningar på vetenskap och kultur inom flera forskningsfält, bland annat vid Beijerlaboratorierna vid Uppsala universitet. 

Idag gläds vi åt att få överlämna Linnés skrivbord som en gåva till universitetet och vi minns Linnés råd till sina studenter: ”Gör vad ditt hjärta lyster. Till det du har lust, har du lycka.”. Vi hoppas och tror att gåvan ska leda till både forskningslust och lycka för universitetet, dess lärare, forskare och studenter – och vi gläds åt att skrivbordet hittat hem till Uppsala igen, avslutade Cecilia Wikström.