Unika samlingar tillgängliggörs med medel ur Riksbankens Jubileumsfond

29 oktober 2021

Bokryggar i Gustav III:s arkiv

Bokryggar i Gustav III:s arkiv

Riksbankens jubileumsfond har beviljat medel till flera projekt som möjliggörs tack vare forskningsbibliotekens digitalisering av unika samlingar.

I de nu beviljade projekten kommer bland annat Gustav III:s arkiv samt medeltida isländska och norska handskrifter att bli tillgängliga i kulturarvsdatabasen Alvin.

Alvin drivs och utvecklas av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med universitetsbiblioteken i Göteborg och Lund. Här görs digitaliserat material ur samlingarna tillgängligt för undervisning, forskning och för en bred allmänhet, nationellt och internationellt.

- Det är ett oerhört glädjande besked som påminner om forskningsbibliotekens betydelse. Universitetsbiblioteket är en del av forskningens infrastruktur. De nu beviljade projekten är konkreta exempel på det, säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer om Riksbankens Jubileumsfond
Sök i Alvin