Juridikbok.se – Juridisk litteratur på nätet

24 juni 2021

Cecilia Natvig, chef vid avdelningen för media vid Uppsala universitetsbibliotek

Cecilia Natvig, chef vid avdelningen för media vid Uppsala universitetsbibliotek.

I mitten av juni lanserades Juridikbok.se, ett samarbete initierat av bland annat Uppsala universitetsbibliotek med ambitionen att digitalisera och tillgängliggöra det mesta av äldre svensk juridisk litteratur.

– Det var en kollega och jag som pratade om hur bra det vore att digitalisera de böcker som snart inte längre finns i tryckta exemplar. Det kan vara böcker som är slut på förlag och inte ska nytryckas eller de böcker som finns på biblioteket men slitits ut av mycket användning eller ibland till och med stulits, berättar Cecilia Natvig, chef vid avdelningen för media vid Uppsala universitetsbibliotek.
– Med digitaliserade böcker tillgängliggör vi litteraturen inte bara för studenter och forskare, utan för vem som helst som är intresserad, fortsätter Cecilia.

Syftet med Juridikbok.se är att det mesta av den svenska juridiska litteraturen som inte längre ges ut ska digitaliseras och göras tillgänglig. Verk som finns fritt tillgängliga för nedladdning hos andra, till exempel förlag, kommer också att finnas på webbplatsen. Många av de böcker som fortfarande ges ut för kommersiellt bruk kommer dock inte att hittas på Juridikbok.se. Avsikten är också att inkludera rättsvetenskaplig litteratur i andra länder, skriven på svenska, då särskilt i Finland. Litteraturen ska få användas, citeras, kopieras och bearbetas på olika sätt, men inte återutges för kommersiellt bruk.

Universitetsbibliotek i samarbete

Det är universitetsbiblioteken som är kopplade till juridisk utbildning som digitaliserar litteraturen och för närvarande finns knappt 80 titlar. Vid Uppsala universitetsbibliotek har för närvarande drygt 30 titlar skannats eller fotograferats och med hjälp av OCR-teknik omvandlas även bilderna till digitalt lagrad text.

– Extra kul är det att se hur uppskattat detta projekt är bland Uppsalas studenter. I veckan fick jag ett mail från en grupp juridikstudenter som efterfrågade utökade sommaröppettider på biblioteket för de hade behov av litteratur för att skriva klart sina uppsatser. I mitt svar kunde jag både hänvisa till hemlån av större delen av bibliotekets samlingar och till juridikbok.se för referenslitteraturen. Juridikstudenterna kan välja att sitta var som helst i världen och skriva sina uppsatser, avslutar Cecilia Natvig.

Bakom Juridikbok.se finns Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur vars styrelse har representanter från rättsvetenskapen, advokatkåren, domarkåren, juridiska förlag samt de universitetsbibliotek som är kopplade till juridisk utbildning (Stockholm, Lund, Göteborg, Umeå och Örebro). Arbetet bedrivs långsiktigt och med målet att få med så många böcker som möjligt ur den svenska juridiska litteraturen. Stiftelsen har inga kommersiella intressen.