Katalog över böcker från Riga nu publicerad

26 mars 2021

en ägarinskrift av Jesuitkollegiet i Riga på titelbladet i en bok

Under tre år har bibliotekarier från Nationalbiblioteket i Riga katalogiserat de böcker från Jesuitkollegiets bibliotek i Riga som hämtades till Sverige 1621. Nu finns denna katalog tillgänglig som databas genom Nationalbiblioteket i Rigas webbplats.

Gustaf II Adolf skänkte denna boksamling som en del av det som kom att utgöra en grund för det just grundade Uppsala universitetsbibliotek. Läs mer om denna samling här: Riga -Jesuitkollegiets bibliotek

Denna nya databas kan också användas som en katalog över böckerna från Riga på Uppsala universitetsbibliotek, då endast en del av dessa ännu är katalogiserade i den svenska bibliotekskatalogen Libris och universitetsbibliotekets lokala katalog Disa. Genom databasen finns även länkar till de volymer ur samlingen som digitaliserats och finns tillgängliga i databasen Alvin.

Katalogen via Nationalbiblioteket i Riga:
Riga Jesuit College (1583-1621) Book Collection

Kontakt: Peter Sjökvist (Uppsala universitetsbibliotek)