Nytt publiceringsavtal med PLOS

15 februari 2021

Uppsala universitetsbibliotek har ingått ett nytt publiceringsavtal med OA-förlaget Public Library of Science (PLOS) som innebär att våra forskare nu kan publicera i samtliga PLOS-tidskrifter utan att behöva betala en publiceringsavgift (APC). Detta är en ny typ av avtal som PLOS erbjuder och Uppsala universitet blir nu först i Europa med denna typ av överenskommelse med PLOS.

PLOS bildades för nästan 20 år sedan efter ett upprop bland forskare som uppmanade till öppen publicering. PLOS har under hela sin historia varit en pådrivande kraft i utvecklingen mot öppen vetenskap. Förutom att publicera med öppen tillgång har de också varit pionjärer inom andra områden såsom publicering av öppna data, öppen granskning och reproducerbarhet. Som förlag etablerade de sig som ett högkvalitativt, etiskt, icke-kommersiellt och transparent alternativ till de stora traditionella förlagen och blev snabbt populära bland forskare runt om i världen.
På Uppsala universitet var PLOS One den tidskrift med högst antal publiceringar inom Medicinska fakulteten under perioden 2017-2019 och låg i topp tre inom Biologiska sektionen under samma period. Nu kan våra forskare fortsätta att publicera i PLOS-tidskrifter utan att behöva tänka på individuella publiceringsavgifter.

Vad ingår i avtalet?

Alla tidskrifter i PLOS-familjen ingår, utan undantag, för perioden 2021-2023. Om förlaget startar nya tidskrifter under avtalsperioden kommer dessa också att ingå.

- PLOS Biology
- PLOS Medicine
- PLOS Computational Biology
- PLOS Genetics
- PLOS Pathogens
- PLOS ONE
- PLOS Neglected Tropical Diseases

Vem kan använda avtalet?

Om du är affilierad vid Uppsala universitet och är ”corresponding author” så kan du utnyttja avtalet.

Hur gör du för att använda avtalet?

Läs mer i vår avtalsguide

Eller sök bland alla våra OA-avtal

Frågor?

fraga.biblioteket@ub.uu.se