Mattläggning på Almedalsbiblioteket

10 februari 2021

Med start torsdag 18 februari 2021 stängs Plan 3 på Almedalsbiblioteket av på grund av mattläggning. Arbetet beräknas pågå i cirka 4 veckor.

Entréerna från Campus Gotland på plan 3 kommer att hållas stängda. Ingång till Almedalsbibliotekets foajé med E22 samt plan 2 sker via huvudingången på Cramérgatan 5.

Kurs- och facklitteratur:

Böckerna kommer att packas ned i kartonger och kommer inte att vara nåbara under den period som hyllorna flyttas undan. Detta kommer att ske etappvis. I stort sett berörs alla fackavdelningar och hela Gotlandica-avdelningen.

Tillgången på kurslitteratur kommer att vara begränsad under perioden. Vi uppmanar därför studenter/personal att låna kurslitteratur/annan facklitteratur innan arbetet sätter igång. Kurslitteratur kan lånas om under förutsättning att ingen annan köar på boken.

Bibliotekarier på Almedalsbiblioteket knutna till Uppsala universitet som kan svara på studentrelaterade frågor nås via epost: almedalsbiblioteket@ub.uu.se

Lokaler och service:

Informationsdisk, kopieringsmaskin/skrivare, Forskarrum och låneautomat kommer att vara avstängda. Ett antal publika datorer flyttas ned till Plan 2.

Grupprum E32, E34, E36, E37 kommer att vara nåbara från korridoren in till Campus Gotland. Grupprum E38 kommer inte vara tillgängligt. Ej heller läsplatser och Tysta läsesalen. Vi hänvisar till Campus Gotlands övriga lokaler för läsplatser och grupprum.

Plan 2:

Plan 2 håller öppet och reserverade böcker och beställda fjärrlån går att hämta. Det finns kopieringsmaskin/skrivare på plan 2. Informationsdisken är bemannad under öppettiderna: mån-tor 08:00-18:00, fre 10:00-18:00 samt lör-sön 10:00-16:00.

Telefontid: under öppettiderna 0498-29 90 00.

Kontakt: info.almedalsbiblioteket@gotland.se