Biblioteket söker två nya undervisare

5 februari 2021

Vi söker nu innovativa och pedagogiska bibliotekarier som vill bidra till att utveckla Uppsala universitetsbiblioteks lärandestöd mot studenter, doktorander och forskare.

Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att:

  • Undervisa och handleda studenter, doktorander och forskare inom informationssökning, källkritik, referenshantering samt digitala verktyg med målet att bidra maximalt till lärande och forskning genom vår kompetens*
     
  • Arbeta tillsammans med fakulteterna, ämnesansvariga lärare och kollegor för att genomföra, utvärdera och förbättra våra pedagogiska metoder, digitala verktyg och insatser för användarna
     
  • I arbetsuppdrag samverka med andra medarbete inom biblioteket och universitetet i våra gemensamma uppdrag

Även andra sedvanliga arbetsuppgifter inom ett universitetsbiblioteks verksamhet förekommer i uppdraget.

Läs mer och sök jobbet