Jubileumsutställning Uppsala universitetsbibliotek 400 år

15 juni 2020

Med anledning av Uppsala universitetsbiblioteks 400-årsjubileum, öppnar vi nu vår jubileumsutställning, som kommer finnas på plats under 2020-2021. På grund av den rådande situationen håller utställningssalen just nu fortfarande stängt, så välkomna att besöka en digital spegling av innehållet i montrarna tills vidare.

I jubileumsutställningen skildras dels de stora och unika samlingarnas väg till biblioteket genom bland annat pliktleveranser och donationer, dels biblioteksmiljöns förändring, från fuktiga lokaler vid Domkyrkan för 400 år sedan till dagens såväl fysiska som digitala miljöer.

Du hittar till utställningen via vår jubileumsida: www.ub.uu.se/uub400/