Vi söker två bibliotekarier med inriktning undervisning, vikariat

23 mars 2020

Vi söker nu två vikarierande kontaktskapande och pedagogiska bibliotekarier som vill bidra till att utveckla Uppsala universitetsbiblioteks lärandestöd mot studenter, doktorander och forskare.

Arbetsuppgifter:

Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att:

  • Undervisa och handleda studenter, doktorander och forskare inom informationssökning, källkritik, referenshantering och digitala verktyg med målet att lära ut de färdigheter som behövs för att lyckas med sina studier och forskning vid universitetet.
  • Arbeta utåtriktat, kontaktskapande och med att utveckla tjänster inom verksamhetsområdet lärande- och forskningsstöd.
  • Arbeta i bibliotekets informationstjänst.

Även andra arbetsuppgifter inom bibliotekets verksamhet förekommer.

Läs mer om vikariaten