Ytterligare tillgång till e-resurser online

20 mars 2020

En del förlag, aggregatorer och andra leverantörer har öppnat upp hela eller delar av sina resurser (tidskrifter, databaser, e-böcker m.m.) med anledning av det ökade behovet av distansåtkomst. En del fokuserar på COVID-19-information specifikt, men andra öppnar upp till även andra resurser.

Till e-resurserna