Katalog över Svensk biografi nu digitalt sökbar

4 mars 2020

en rad med kataloglådor, en öppnad och visar ett handskrivet katalogkort

Nu hittar du katalogen över Svensk biografi bland våra digitalt åtkomliga kataloger. Denna förtecknar en stor del av Uppsala universitetsbiblioteks personalier, såsom likpredikningar, hyllningsverser och mindre biografier över både privatpersoner och svenska kungligheter.

Katalogen kan ses som ett komplement till Personverskatalogen, som redan tidigare digitaliserats. Till skillnad från denna innehåller Svensk biografi referenser och hänvisningar till flera olika samlingar i biblioteket. Genom katalogen kan du direkt beställa fram det material som du vill låna fram för läsning i vår specialläsesal på Carolina Rediviva.

Katalogen är inskannad från den handskrivna originalkatalogen. Hjälp gärna till att rätta de många felen i OCR-tolkningen, för att därmed förbättra sökbarheten.

Sök i Svensk biografi

Kontakt: Peter Sjökvist