Nothandskrifter från 1700-talet digitaliseras

19 december 2019

nothandskrift

Detalj från musikhandskrift med musik av Johan Helmich Roman.

Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet har beviljats medel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Musiken vid hov och universitet under frihetstiden (1718-1772): ett digitaliserings- och databasprojekt".

I projektet ingår katalogisering, digitalisering och tillgängliggörande av ca 400 noter i Uppsala universitetsbibliotek, ca 750 noter i Lunds universitetsbibliotek och ca 1200 noter i Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Detta material kan ge helt nya kunskaper om musiken i Sverige under 1700-talet.

Syftet med projektet är att skapa en forskningsdatabas med detaljerad information som ger underlag för framtida forskning på materialet, inte minst om den musik som leddes av hovkapellmästaren Johan Helmich Roman, ”den svenska musikens fader”. Musiken är till stor del av utländskt ursprung, framför allt från Tyskland och Italien, och är därför av betydande forskningsintresse även för internationella forskare. Noterna kommer att publiceras i databasen Alvin.

Denna databas kommer att samla all relevant information som finns i handskrifterna och erbjuda en mycket kraftfull resurs för kommande forskning kring samlingarna. Nya forskningsdata ska läggas till under en lång tid.

Projektet pågår under 3 år med start år 2020.

Kontakt: Kia Hedell