Registrera dina publikationer i DiVA senast 8 januari

26 november 2019

8 januari är sista datum för registrering av publikationer publicerade åren 2015-2019 som ska ingå i underlaget för universitetets årsredovisning.

De publikationer som används i underlaget till universitetets årsredovisning är de artiklar och forskningsöversikter som i DiVA markerats som ”refereegranskade”, samt böcker och kapitel i bok från de förlag som klassats som vetenskapliga på nivå 1 eller 2 i den så kallade Norska listan.

Frågor om årsredovisningen kan ställas till Leif Eriksson vid planeringsavdelningen: Leif.m.Eriksson@uadm.uu.se

Börja alltid med att söka i DiVA efter den publikationen som du ska registrera - kanske är den redan registrerad!

Vid registrering i DiVA tänk på att ange den institution/avdelning som författaren tillhörde vid tiden för publiceringen, dvs. den organisatoriska tillhörighet som anges i publikationen.

Läs mer om att registrera och publicera i DiVA.

Har du frågor om registrering i DiVA? Kontakta Fråga biblioteket

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se, Telefon: 018-471 39 00