Carolina Rediviva-byggnaden 200 år!

18 oktober 2019

Fasadritning Carolina Rediviva

Biblioteksbyggnaden i Uppsala så som den av Karl XIV Johan godkändes 1899. Utformad och ritad av C.F. Sundvall.

För 200 år sedan den 19 oktober 1819 lade Karl XIV Johan den symboliska grundstenen till Uppsala universitets nya bibliotekshus, Carolina Rediviva.

En försilvrad murslev och hammare finns bevarade från dessa ceremonier.

Läs mer om hur det gick till under denna dag, och hur detta rapporterades i pressen.

Foto: Magnus Hjalmarsson