Nytt Open Access-avtal för publicering från 15 juli - Springer Nature Fully Open Access

25 juni 2019

Från 15 juli kan du som forskare vid Uppsala universitet publicera dig utan avgift i 576 rena open access-tidskrifter från Springer Nature.

Springer Nature Fully OA är ett pilotavtal för publicering inom rena open access-tidskrifter som Uppsala universitetsbibliotek tecknat via Bibsamkonsortiet.  Med ren open access menas att allt innehåll i tidskrifterna är fritt tillgängligt för alla, ingen prenumeration behövs.

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova står för hälften av kostnaden för avtalet under avtalsperioden juli 2019 – december 2021. Resterande kostnad står konsortiets medlemmar för.

UU:s forskare publicerar sig redan idag i dessa tidskrifter och betalar publiceringsavgifter för detta. Pilotavtalet bygger på förskottsbetalning av publiceringsavgifter (APC - article processing charge) och blir ett sätt att få bättre kontroll över utgifterna. Samtidigt blir det  enklare för dig som enskild forskare att publicera open access.

I avtalet ingår tidskrifter från följande förlagsetiketter, så kallade imprints:

  • BioMed Central (BMC) (313 tidskrifter)
  • Springer Open Journals (216 tidskrifter)
  • NatureResearch (46 tidskrifter, inkl Nature Communications och Scientific Reports)
  • Palgrave Macmillan (1 tidskrift)

Hur gör jag som författare?

Som UU-affilierad forskare kommer du att identifieras av förlaget när du skickar in ditt manuskript. Mer utförliga instruktioner och komplett titellista kommer inom kort på vår sida för Kostnadsfri och rabatterad publicering i Open Access-tidskrifter.

Mer information

Kontakta gärna Fråga biblioteket om du har frågor kring hur avtalet med Springer Nature fungerar, eller om publicering i allmänhet.