Brev till och från Carl von Linné nu beskrivna i Alvin

15 maj 2019

handskrivet kuvert adresserat till Charles von Linné at Upsal Sweden

Nu finns brev till och från Carl von Linné med utförliga beskrivningar och i många fall även med digitala kopior i databasen Alvin. Originalbreven finns spridda på olika institutioner världen över, men har på detta sätt gjorts tillgängliga genom projektet Linnékorrespondensen.

Den 14 maj firade projektet Linnékorrespondensen sin avslutning på Uppsala universitetsbibliotek. Eva Nyström, Ann-Mari Jönsson och andra tidigare medarbetare inom projektet avtackades för sina stora insatser.

Projektet har haft som mål att publicera samtliga nu kända brev till och från Carl von Linné i digital form, och dessa brev uppgår nu till över 6000 poster i Alvin. Trots att projektet nu formellt är avslutat, tillkommer fortfarande löpande mer information kring Linnébreven i Alvin och eftersom fler brev blir kända kommer antalet att växa även i framtiden. Detta material utgör en källa till forskning inte bara kring Carl von Linné och hans nätverk, utan även för annan forskning om 1700-talets vetenskapshistoria.

För varje brev finns en utförliga engelsk sammanfattning med länkar till biografiska och bibliografiska databaser.

Sök i Linnékorrespondensen i Alvin.

Projektet inleddes 1995 på Kungl. Vetenskapsakademien och hade en period Svenska Linnésällskapet som huvudman innan Kungl. Vetenskapsakademien på slutet återigen ansvarade för projektet. Det huvudsakliga arbetet har utförts i Uppsala, under senare år på plats här på universitetsbiblioteket. Breven beskrevs tidigare i en egen databas, men nu har uppgifterna konverterats in i databasen Alvin för att möjliggöra ett långsiktigt bevarande.

Läs mer: Carl von Linnés brev