Digital katalog över skillingtryck

8 maj 2019

Tre gulnade skillingtryck ligger på en träbänk

Ett register över svenska skillingtryck med tryckår fram till och med 1875 i universitetsbibliotekets två huvudsamlingar med folkvisor finns nu tillgängligt digitalt. Samlingarna innehåller främst världsliga visor – majoriteten av prosaberättelserna och de andliga visorna i skillingtryck finns på annat håll i bibliotekets samlingar. Denna katalog utgör en fantastisk sökingång för svenska musikforskare till detta tidigare svårsökbara material.

Hanna Enefalk, docent i historia och lektor vid Karlstads universitet, har under ett forskningsarbete sammanställt en förteckning över de äldre skillingtrycken på Uppsala universitetsbibliotek, vilken nu har förts över till databasen Alvin. Den finns därför åtkomlig som digital katalog och omfattar huvuddelen av de äldre skillingtrycken på Uppsala universitetsbibliotek.

Den första serien av folkvisor består av 48 inbundna volymer, vilka innehåller kronologiskt ordnade tryck från perioden 1629–1875. Sammanlagt rör det sig om 4 552 skillingtryck. Från och med volym II (tryckår 1801) är de flesta trycken i mycket gott skick – sannolikt är de pliktleveransexemplar.

Den andra serien består av kapslar med kronologiskt ordnade tryck. Det äldsta daterade trycket är från 1626 och det yngsta från 1941. Sammanlagt innehåller kapslarna 5 239 skillingtryck. De allra flesta är pliktleveransexemplar från år 1876 och senare.

Båda serierna har signum: Svensk litteratur, Folkvisor.

Termerna ”skillingtryck” och ”visor” har lagts in som fasta ämnesord i alla posterna. Sök bland skillingtrycken här: Äldre skillingtryck på Uppsala universitetsbibliotek 

Vad som saknas i katalogen

Förutom dessa båda huvudserier med skillingtryck finns i universitetsbiblioteket ett antal donationssamlingar där skillingtryck ingår: främst Carl Zetterströms samling, Jakob Westins samling, August Bondesons samling och Palmskiöldska samlingen. Av dessa har endast Zetterströms och Palmskiölds katalogiserats. De ingår inte i förteckningen i Alvin i nuläget. Utanför dessa samlingar finns även ett oräknat antal skillingtryck spridda i UUB:s övriga bestånd. Mycket finns därför fortfarande att upptäcka för musikforskare framöver.

Kontaktperson: Peter Sjökvist