Johanna Hansson tillträder som biträdande överbibliotekarie

1 april 2019

Idag, den första april, tillträder Johanna Hansson den nya befattningen biträdande överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. 

– Jag ser fram emot att utveckla, och utvecklas i, det här nya uppdraget, säger Johanna Hansson. Rollen som biträdande överbibliotekarie är ny och jag ska bidra till en starkare och tydligare ledning av universitetsbiblioteket. 

Johanna Hansson kommer som biträdande överbibliotekarie att ha personalansvar för bibliotekets avdelningschefer och i och med det en central roll i universitetsbiblioteket dagliga arbete och inre verksamhet. Den biträdande överbibliotekarien ansvarar för strategisk styrning utifrån mål och strategier, kompetensförsörjningsfrågor och långsiktig planering.

– Vi har en utmaning i att på ett trovärdigt och tydligt sätt berätta varför, och på vilka sätt, biblioteket är relevant. Jag vill bidra till att utveckla bilden av det moderna forskningsbiblioteket. Vi behöver kommunicera biblioteket som en nytta och en resurs för andra, säger Johanna Hansson.

Johanna har tidigare varit stadsbibliotekarie i Uppsala och de senaste 18 månaderna har hon arbetat som chef och projektledare på Almedalsbiblioteket inom Uppsala universitetsbibliotek, så hon har redan god inblick i organisationen. Johanna Hansson är även ordförande i Svensk biblioteksförening.

– Johanna har bred erfarenhet av bibliotek, ledarskap och förändringsarbete, säger överbibliotekarie Lars Burman. Den erfarenheten får vi nu mycket glädje av vid universitetsbiblioteket. Hon är varmt välkommen.