Tusentals nya e-böcker tillgängliga från årsskiftet

14 mars 2019

Under 2019 genomför biblioteket fyra olika projekt med användarstyrt förvärv. Det innebär i korthet att alla användare får tillgång till en stor mängd e-böcker (drygt 60 000 titlar) via bibliotekets söktjänst och Libris. I slutändan innebär det att bara det som verkligen använts under projekten köps in och behålls, resten rensas bort.

Från Springer handlar det om cirka 11 800 e-böcker inom ämnesområdena teknik, naturvetenskap, medicin och samhällsvetenskap från åren 2018 och 2019. Det kommer att fyllas på med fler e-böcker från 2019 under året.

Från JSTOR får vi tillgång till cirka 44 000 e-böcker inom humaniora och samhällsvetenskap. Titlarna kommer företrädesvis från olika University press-förlag, varav flest från Princeton University Press, University of Toronto Press, Yale University Press och University of California Press. Utgivningsåren sträcker sig från 1852 till 2019.

Från ProQuest kommer det röra sig om e-böcker inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Springer

Antal e-böcker: Cirka 12 000

Ämnen: Teknik, naturvetenskap, medicin och samhällsvetenskap.

Utgivningsår: 2018-2019.

Antal titlar per ämne

 • Engineering - 1 926
 • Computer Science - 1 354
 • Medicine - 1 290
 • Social Sciences - 1 029
 • Political Science  - 948
 • Earth and Environmental Science  - 924
 • Business and Management - 799
 • Education - 671
 • Biomedical and Life Sciences - 583
 • Economics and Finance - 550
 • Mathematics and Statistics - 534
 • Chemistry and Materials Science  - 432
 • Physics and Astronomy - 415
 • Professional/Applied Computing - 329
 • Law and Criminology - 325
 • Energy - 260

JSTOR

Antal e-böcker: Cirka 44 000

Ämnen: Humaniora och samhällsvetenskap.

Utgivningsår: 1852-2019

Antal titlar per ämne (10 främsta)

 1. History - 18 451
 2. Language & Lit. - 9 549
 3. Political Science - 5 093
 4. Sociology - 3 951
 5. Anthropology - 3 303
 6. Religion - 2 803
 7. Philosophy - 2 415
 8. Business - 2 186
 9. Law - 1 809
 10. Education - 1 537

Förlagen med flest titlar

 • Princeton Univ Press
 • Univ of Toronto Press
 • Yale University Press
 • Univ of California Press
 • McGill-Queens Univ Press
 • Univ of Minnesota Press
 • Boydell Press
 • Cornell University Press
 • Univ Pr of Kentucky
 • Columbia University Press

ProQuest

Dessa e-böcker kommer in i söktjänsten under vecka 11.