Bildskatt från Mongoliet digitaliseras

1 februari 2019

Foto från samlingen som visar kvinnor och barn från Mongoliet.

En bildsamling om över 1 400 fotografier tagna i Mongoliet i början av 1900-talet kommer att bli tillgänglig med hjälp av medel från Kungl. Vitterhetsakademien.

Uppsala universitetsbibliotek har tilldelats medel för katalogisering och digitalisering av Joel Erikssons samling. Samlingen är efterfrågad av framför allt forskare från Mongoliet, Kina och Japan. Inte minst för dessa annars långväga resenärer är det mycket glädjande att fotografierna blir digitalt tillgängliga genom databasen Alvin med så fullödig information som möjligt på engelska.

Joel Eriksson föddes 1890 i Huddunge i Uppland. 1913 reste han till Mongoliet som representant för Svenska mongolmissionen. Han kom att arbeta i landet fram till 1938 och dokumenterade personer, liv och leverne genom kameralinsen. På resan till Mongoliet träffade han sin blivande hustru, Annie, som också var missionär. I Mongoliet föddes deras två döttrar Svea och Vera. Även sonen Paul kom att vistas en stor del av sina unga år i Mongoliet. På 1930-talet blev det politiska läget allt svårare i området och familjen återvände till Sverige för att bosätta sig i Uppsala. Joel avled i Uppsala 1987.

Ansökan till Vitterhetsakademien har gjorts i samarbete med Staffan Rosén, professor emeritus i Koreas språk och kultur. Staffan förmedlade Joel Erikssons fotografier till Uppsala universitetsbibliotek. Han kommer även att bistå i arbetet med att identifiera motiven.