Hur har du påverkats av uppsägningen av avtalet med Elsevier?

15 januari 2019

Du kanske känner till att svenska lärosäten, myndigheter och forskningsinstitutioner genom det svenska bibliotekskonsortiet Bibsam sade upp avtalet med Elsevier 30 juni 2018?

Elsevier har inte kunnat tillmötesgå Bibsamkonsortiets krav om 

  • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer; 
  • läsrättigheter till Elseviers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer; samt 
  • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

Läs frågor och svar om uppsägningen

Nu har ett halvår gått sedan tillgången på Elsevier-material begränsats. Vi vill veta hur du som användare påverkats av uppsägningen och har formulerat följande enkät.

Enkäten består av 12 frågor och väntas ta 5 minuter att besvara.

Alla användare vid de deltagande organisationer som hade avtal med Elsevier vid avtalets uppsägning omfattas av enkätutskicket (d.v.s. forskare och forskarstuderande vid lärosäten och användare vid myndigheter).

Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar med Elsevier och andra förlag. Underlaget ska kunna användas i strategiska diskussioner med lärosätesledningar, forskningsfinansiärer och företrädare från utbildningsdepartementet kring framtida affärsmodeller för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Enkäten kommer vara öppen till och med 1 februari 2019. 

Alla enkätsvar behandlas konfidentiellt. Bara utvärderingsgruppen kommer ha tillgång till dina enkätsvar.

Varmt välkommen med frågor till Lisa Olsson: lisa.olsson@kb.se eller 0737-832040.