Digitalt numismatiskt bibliotek

8 januari 2019

Gravyr med antika bevingade gudomligheter med en kruka full med mynt

Uppsala universitetsbibliotek äger en unik samling med historisk numismatisk litteratur. Denna digitaliseras nu i sin helhet och blir fritt tillgänglig. Digitaliseringen finansieras av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik.

I biblioteket ingår böcker ur några av Sveriges mest framstående numismatikers boksamlingar. Däribland kan nämnas Carl Didrik Ehrenpreus, som var med om att starta en professur i numismatik i Uppsala, Johan Henrik Schröder, Evald Ziervogel, Eric Götlin, och många andra. Böckerna vittnar om deras ägare genom marginalanteckningar, exlibris och vackra band, som bland annat har utformats av Uppsala universitetsbiblioteks egna skickliga bokbindare. Dessa forskare samlade ihop ett mycket representativt urval referenslitteratur från hela Europa. Till skillnad från flertalet kontinentala bibliotek har Uppsala inte drabbats av krig på några hundra år. Därför är beståndet exceptionellt välbevarad.

Sedan ett tag pågår ett projekt vid Uppsala universitetsbibliotek som avser att digitalisera all äldre numismatiska litteratur ur de egna samlingarna för publicering i Alvin, för att göra den fritt tillgänglig för forskare och andra intresserade över hela världen. Härigenom skapas ett digitalt numismatiskt bibliotek som täcker de viktigaste europeiska numismatiska verken från 1500-talet fram till 1800-talet.

Digitaliseringen finansieras av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik (http://gunnarekstromsstiftelse.se/) som således tar ansvar för Europas numismatiska kulturarv gemensamt med Uppsala universitetsbibliotek.

Bild: Detalj från frontespis till Charles Patins Familiæ Romanæ in antiquis numismatibus, ab urbe condita, ad tempora divi Augusti, tryckt i Paris 1663.