Brevdatabasen Bruno stängd 5 december

3 december 2018

Bruno, Bibliotekets digitala brevdatabas, är inte tillgänglig under onsdagen den 5 december på grund av uppdatering.

Brevdatabasen, som endast är tillgänglig lokalt i Specialläsesalen på Carolina Rediviva, flyttas då över till en ny och uppdaterad digital miljö. Den är åter tillgänglig igen torsdagen den 6 december.