Inför universitetets årsredovisning - registrera dina publikationer i DiVA

23 november 2018

7 januari är sista datum för registrering av publikationer som ska ingå i underlaget för universitetets årsredovisning.

De publikationer som används i underlaget till universitetets årsredovisning är de artiklar och forskningsöversikter som i DiVA markeras som ”refereegranskade”, samt böcker och kapitel i bok från de förlag som klassats som vetenskapliga på nivå 1 eller 2 i den så kallade Norska listan: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside

Frågor om årsredovisningen kan ställas till Leif Eriksson vid planeringsavdelningen: Leif.m.Eriksson@uadm.uu.se

Börja alltid med att söka i DiVA efter den publikationen som du ska registrera - kanske är den redan registrerad!
Vid registrering i DiVA tänk på att ange den institution/avdelning som författaren tillhörde vid tiden för publiceringen, dvs. den organisatoriska tillhörighet som anges i publikationen.

Läs mer om att registrera och publicera i DiVA.

Frågor? Kontakta DiVA Helpdesk: diva-helpdesk@ub.uu.se, tel. 018-471 39 57.