Känt Linnéporträtt åter i Sverige

19 november 2018

Uppsala universitetsbibliotek har nyligen köpt in ett sedan länge svåråtkomligt men välkänt porträtt av Carl von Linné. Den lilla teckningen, en laverad blyertsteckning, är utförd av Jean Eric Rehn, en av den gustavianska tiden mest kända svenska konstnärer och arkitekter. Porträttet är tillgängligt för studier på Uppsala universitetsbibliotek, tillsammans med övriga ca 80 porträtt av Linné som finns i bibliotekets samlingar.

Rehn tecknade av Linné runt år 1750, möjligen i Uppsala eller vid något tillfälle då Linné besökte Stockholm. Porträttet har en vardaglig karaktär som så många andra av Rehns skildringar av folk och liv under 1700-talet. Det är alltså inte ett officiellt porträtt av Linné vi möter. Det kan vara anledningen till att teckningen i sin samtid inte fick någon större uppmärksamhet. Känt har det däremot varit genom att det blev underlag för en litografi utförd i London 1830, men var originalet befann sig var länge okänt. Litografin kopierades i svensk press i slutet av 1800-talet och fick bildtexten ”Linné i vardagslag”.

Originalet har vid okänd tidpunkt hamnat hos en engelsk adelsfamilj och förmodligen ärvts i flera led. Nu, 2018, har porträttet återvänt till Sverige och Uppsala. Linné bär på porträttet både peruk och värja, så frågan är om man verkligen kan säga att han har porträtterats i vardagslag. Det stämmer dock bra med det som Linné skrivit om sig själv: ”Linnaeus var intet stor, intet liten, mager … Han brydde sig litet om exteriören, utan trodde att karlen borde pryda kläderna, men ej vice versa.” 

Porträttet kommer att ställas ut i utställningssalen på Carolina Rediviva från juni 2019 då utställningssalen öppnas efter den nu pågående ombyggnaden.

Porträttet har digitaliserats och kan ses och laddas ned i Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Carl Linné [lavering av Jean Eric Rehn]

För mer information om porträttet eller andra frågor om universitetsbibliotekets bildsamlingar eller material med anknytning till Carl von Linné, kontakta Åsa Henningsson, asa.henningsson@ub.uu.se tel. 070-425 08 37

På bilden: Porträttet av Carl von Linné syns tillsammans med Linnés Systema Naturae samt ett kopparstick av Linnés sexualsystem av Georg Dionysius Ehret.