Sök tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond eller Acta Universitatis Upsaliensis!

12 oktober 2018

logo Acta Universitatis Upsaliensis

Det finns möjlighet att söka tryckningsbidrag för publikationer författade av forskare vid Uppsala universitet, senaste ansökningsdatum för hösten är 1/11.

För Vilhelm Ekmans universitetsfond gäller vissa begränsningar, sökande måste vara tillsvidareanställd universitetslektor, professor eller s k närvarande docent. För ansökningar till AUU, Acta Universitatis Upsaliensis, gäller att publikationen ska vara antagen för publicering i någon av universitetets Acta-serier.

Läs mer om tryckningsbidrag och reglerna här.