Sök tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond eller Acta Universitatis Upsaliensis!

2018-10-12

logo Acta Universitatis Upsaliensis

Det finns möjlighet att söka tryckningsbidrag för publikationer författade av forskare vid Uppsala universitet, senaste ansökningsdatum för hösten är 1/11.

För Vilhelm Ekmans universitetsfond gäller vissa begränsningar, sökande måste vara tillsvidareanställd universitetslektor, professor eller s k närvarande docent. För ansökningar till AUU, Acta Universitatis Upsaliensis, gäller att publikationen ska vara antagen för publicering i någon av universitetets Acta-serier.

Läs mer om tryckningsbidrag och reglerna här.