Begränsad öppettid i Specialläsesalen 27 augusti

9 augusti 2018

Den 27 augusti har Specialläsesalen öppet 13.00-15.45. Vi har begränsat öppethållande denna dag på grund av utbildning av personalen.