Lars Burman vald som styrelseledamot för LIBER

6 juli 2018

Överbibliotekarie Lars Burman har valts in som styrelseledamot för LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries)

Organisationen genomför just nu sin 47:e årliga konferens i Lille i Frankrike.

– Jag ser fram mot att delta i biblioteksarbetet även på den europeiska scenen, säger Lars Burman. Samarbete är honnörsordet. Starka nationella och internationella former behövs för stimulerande kunskapsutbyte, praktisk arbets- och ansvarsfördelning och ömsesidigt stöd.

LIBER består av 400 national-, universitets- och specialbibliotek, och LIBER:s uppdrag är att möjliggöra forskning av världsklass. 

https://libereurope.eu/