Bidrag till universitetsbiblioteket för digitalisering av numismatisk litteratur

5 juli 2018

Uppsala universitetsbibliotek har fått 100 000 kr från Gunnar Ekströms stiftelse för att påbörja digitaliseringen av en samling av äldre numismatisk litteratur. Samlingen är i världsklass och digitaliseringen kommer på sikt att leda till ett digitalt numismatiskt bibliotek som täcker de viktigaste europeiska numismatiska verken från 1500-talet fram till 1800-talet.

Eftersom synnerligen viktiga delar av Uppsala universitets samlingar av mynt och medaljer redan har digitaliserats i databasen Alvin kommer forskningen inom fältet underlättas väsentligt. En av initiativtagarna till digitaliseringen var Dr Hendrik Mäkeler, Leiter der Numismatik und Geldgeschichte vid Deutsche Bundesbank i Frankfurt, och tidigare ansvarig för Uppsala universitets myntkabinett.

Bland böckerna som nu kommer att digitaliseras återfinns exemplar som tidigare har ägts av några av de främsta numismatikerna i Sveriges historia, såsom Carl Didrik Ehrenpreus, Johan Henrik Schröder, Evald Ziervogel och Eric Götlin.

- Tack vare digitaliseringen och en nykatalogisering av böckerna kommer forskare nu även bland annat att få uppgifter om tidigare ägarskap i den metadata som hör till de digitala versionerna, säger projektledaren docent Peter Sjökvist vid Uppsala universitetsbibliotek.

Målet är att hela samlingen inom några år skall vara tillgänglig digitalt.

Kontakt: Peter Sjökvist, epost: peter.sjokvist@ub.uu.se

Bild: Detalj från graverat förtitelblad ur Gerard van Loo, Inleiding tot de heedendaagsche penningkunde…, Amsterdam, 1717. Exemplar i Uppsala universitetsbibliotek.