Stöd för fortsatt tillgång till artiklar via ScienceDirect efter uppsagt avtal med Elsevier

28 augusti 2018

Avtalet med det vetenskapliga förlaget Elsevier är uppsagt. Det innebär att artiklar som publiceras 1 juli och framåt inte är tillgängliga via prenumerationer. Artiklar publicerade mellan januari 1995 och juni 2018 kommer att vara tillgängliga även fortsättningsvis.

For information in English, see: Support for access to articles via ScienceDirect after cancellation of contract with Elsevier

Universitetsbibliotekets målsättning är att på bästa sätt hjälpa forskare och studenter att nå artiklar som publiceras från 1 juli genom att visa på andra tillgängliga vägar att hitta öppna artiklar och genom fjärrlån där så är möjligt. Biblioteket kommer att ta bort avgiften för alla artikelkopior som beställs av universitetsanknutna forskare från 1 juli.

Region Uppsalas avtal med Elsevier fortsätter att gälla, så tillgången till artiklar för regionanställda är oförändrad. 

Universitetsbiblioteket ordnar ett informationsmöte för forskare den 22 augusti om tillgång till forskningsmaterial. Läs mer i kalendariet på bibliotekets webbplats.

Tips på hur du kan hitta öppet tillgängliga artiklar: http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/alternativa-accessvagar-for-oppet-tillgangliga-artiklar/ 

Frågor och svar från Bibsamkonsortiet om uppsägningen av avtalet med Elsevier: http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/avtalet-for-bibsamkonsortiet-med-elsevier-upphor-fragor-och-svar/