Svensk Botanisk Tidskrift digitaliserad

22 maj 2018

Svensk Botanisk Tidskrift, Första sidan Band 1, Häfte 1, 1907. Redaktör: Dr. O. Roseberg

Svensk Botanisk Tidskrift har sedan 1907 givits ut av Svenska Botaniska Föreningen. Nu är samtliga häften utgivna 1907 - 2015 digitaliserade och publicerade i DiVA.

Ni som vill fördjupa er i naturens mysterier när grönskan nu äntligen är tillbaka kan försjunka i de 482 häften som finns i DiVA. Nya nummer av SBT att läggas upp i DiVA två år efter publicering.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter. Informationen i DiVA kan användas för att öka spridningen av och tillgängligheten till publikationerna.