Avtal med förlaget Elsevier sägs upp

29 maj 2018

Efter 20 år säger de svenska forskningsbiblioteken, däribland Uppsala universitetsbibliotek, genom Bibsamkonsortiet upp tidskriftsavtalet med det vetenskapliga förlaget Elsevier. Avtalet sägs upp per den 30 juni 2018.

För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet följande:

  • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer
  • läsrättigheter för deltagande organisationer till Elseviers 1 900 tidskrifter
  • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång
     

Tillgång till artiklar

Forskare från de deltagande organisationerna kommer att fortsätta att ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 - juni 2018 enligt villkoren i det pågående avtalet, men Elsevier kommer inte att ge tillgång till prenumerationsbaserat innehåll som publiceras efter den 30 juni 2018.  Tips på alternativa vägar för åtkomst till artiklar finns här.
 

 

Frågor och svar  från Bibsam

Frågor och svar till användare.

 

Kontaktperson på universitetsbiblioteket

Frågor besvaras av Gunilla Sundström, avdelningschef vid avdelningen för ämnesbibliotek, gunilla.sundstrom@ub.uu.se  tel. 070-167 92 42

 

Pressmeddelande från Kungliga biblioteket