Uppsala universitetsbibliotek

Katalog över personverser nu sökbar på nätet

2018-05-16

foto på tre volymer personverser som ligger uppslagna på ett grått bord

För att öka tillgängligheten till kataloger över specialsamlingar har katalogen över personverser digitaliserats och gjorts sökbar digitalt. Personverssamlingen innehåller verser till personer skrivna vid särskilda tillfällen, såsom exempelvis dop, bröllop och begravningar, fram till och med 1959. Även katalogen över predikningar har tillgängliggjorts på samma sätt.

Katalogen över personverser innehåller Uppsala universitetsbiblioteks tryckta hyllningsverser över enskilda personer. För att öka tillgängligheten till katalogen och för att säkra bevarandet av den har hela katalogen nu digitaliserats och gjorts sökbar digitalt.

Personverser, även kallade personalverser, tillfällesverser, tillfällighetsverser, etc., är ofta efterfrågade av släktforskare som söker information om sina anor, och är också källmaterial för forskare inom olika ämnesområden, såsom litteraturvetenskap och historia. Uppsala universitetsbiblioteks samling av personverser består av originaltryck och är kompletterad med fotostatkopior från andra bibliotek. Vad som är original och vad som är kopia framgår av katalogkorten.

Du söker bland personverserna efter hyllade personer, författare eller genom fritextsökning, vilket gör att du får en ungefärlig träff vid sökning. Du kan sedan bläddra fram och tillbaka bland de digitala katalogbladen för att hitta just den person, författare eller vers du söker efter. Katalogen över predikningar söker du på författare. Korten i katalogerna är både handskrivna och maskinskrivna. Den maskinskrivna texten har OCR-tolkats vilket förbättrar sökbarheten. OCR-tolkningen har dock sina fel och brister. Därför finns en funktion i bägge katalogerna där du som använder dem bjuds in till att rätta i den OCR-tolkade texten och därmed förbättra träffsäkerheten.

Du kan beställa fram personverser och predikningar som läsesalslån till Specialläsesalen direkt via katalogerna. Alla personverser och predikningar räknas som specialsamlingar på Uppsala universitetsbibliotek, vilket betyder att alla garanterat finns tillgängliga på biblioteket och är i gott skick. I Specialläsesalen kan du själv fotografera av materialet, eller lämna in en beställning till Digital bild för bilder av hög kvalitet.

Den tekniska lösningen bakom katalogerna har utvecklats på Uppsala universitetsbibliotek och kommer att användas vid digitaliseringen av andra papperskataloger över specialsamlingar de kommande åren.

Sök i katalogerna:

Katalog över personverser
Katalog över predikningar

Kontaktperson: Peter Sjökvist
E-post: peter.sjokvist@ub.uu.se