Digitaliserad kursbok i juridik tillgänglig i DiVA

17 april 2018

Samerätt, Bertil Bengtsson. Institutet för rättsventenskaplig forskning [CLXXXV]

Universitetsbiblioteket har återigen digitaliserat en efterfrågad kursbok i juridik, Samerätt av Bertil Bengtsson, och den finns nu tillgänglig i fulltext i DiVA. Universitetsbiblioteket hade bara ett enda exemplar kvar och kontaktade därför Norstedts Juridik som gav sitt medgivande till digitalisering och tillgängliggörande.

Boken nytrycks inte så detta är ett sätt att förlänga livslängden och möjliggöra att den kan användas av alla, samtidigt. Kurslitteratur som endast finns i små upplagor blir begränsande då många studenter behöver dem samtidigt, och digital kurslitteratur är förstås också mer lättillgängligt för studenterna.

Detta är den andra juridiska kursbok som universitetsbiblioteket har digitaliserat för att öka tillgängligheten till eftertraktat material.  2017 publicerades Lena Marcussons Mot en ny kommunalrätt i DiVA efter tillstånd från Iustus förlag. Det var startskottet för att se över möjligheten att digitalisera kursböcker och annan frekvent använd litteratur på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. 1 juli startar universitetsbiblioteket ett digitaliseringsprojekt för att möjliggöra digitalisering av kursböcker och referensmaterial med upphovsrättsskydd.

Läs och ladda ned från DiVA: Samerätt av Bertil Bengtsson

Bertil Bengtsson är pensionerad adjungerad professor i civilrätt vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och gästprofessor vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt och mer information:

Om digitaliserade böcker inom juridik, Cecilia Natvig, enhetschef Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, cecilia.natvig@ub.uu.se tel. 070-425 01 29

Om digitalisering av bibliotekets samlingar, Carina Bromark, digitaliseringssamordnare. carina.bromark@ub.uu.se