Johanna Hansson nominerad till ny ordförande i Svensk biblioteksförening

6 april 2018

Johanna Hansson

Johanna Hansson, projektledare och chef för Almedalsbiblioteket är nominerad till ny ordförande i Svensk biblioteksförening.

Almedalsbiblioteket är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek och en del av Uppsala universitetsbibliotek. Johanna Hansson har tidigare varit stadsbibliotekarie i Uppsala och satt i Svensk biblioteksförenings styrelse åren 2001–2007, varav det sista året som förste vice ordförande.

Ny ordförande väljs på föreningens årsmöte den 16 maj.

Läs mer på Svensk biblioteksförenings webbplats