Bokrea i shopen i Universitetshuset

28 mars 2018

Böcker ur Acta-serien

Den 27 februari inleds årets bokrea. I shopen i Universitetshuset kan du göra fynd när vi erbjuder utförsäljning av ett litet urval av nyare publikationer från Acta Universitatis Upsaliensis.

Lista över böckerna på rean:

Lars Ahlbom (red.), Sven Delblanc – en bibliografi, förr 299 kr - nu 129 kr
Charlotte Bellamy, The Heritage on the Hill, förr 70 kr  - nu 29 kr
Hans-Olof Boström, Carl Larsson – monumentalmålaren, förr 279 kr - nu 129 kr
Carina Burman, Dubbelt öl ger gott humör, förr 140 kr - nu 69 kr
Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, del 1 & 2 (paketpris), förr 700 kr - nu 129 kr
Mark Ian Jones, Vicke Lindstrand on the Periphery, förr 316 kr - nu 129 kr
Daniel Solling, Till mina vänner – en stambok från 1720-talet, förr 70 kr - nu 29 kr

Uppsala universitet säljer också som vanligt publikationer i webbshopen, till ordinarie priser: Till webbshopen