Nytt open access-avtal med förlaget Taylor & Francis

31 januari 2018

Uppsala universitetsbibliotek deltar i ett nytt avtal med förlaget Taylor & Francis. Avtalet som löper 2018-2020 och administreras av Kungliga biblioteket ger användare vid Uppsala universitet tillgång till förlagets prenumerationsbaserade tidskrifter och täcker även kostnader för publicering med öppen tillgång - open access - i dessa tidskrifter.

Forskare vid Uppsala universitet som är corresponding author för en artikel kan därigenom publicera med omedelbar öppen tillgång utan extra kostnad. Avtalet omfattar artikeltyperna Original Papers och Review Papers.  Författarna behåller sin upphovsrätt och ges möjligheten att publicera artiklar under en så kallad Creative Commons-licens, CC-BY.

Under 2018 gäller avtalet vid publicering i de prenumerationsbaserade tidskrifter (Open Select-tidskrifter) som ges ut av Taylor & Francis och Routledge, ca 2 300 tidskrifter. Under 2019 och 2020 kommer avtalet även att omfatta publicering utan extra kostnad i förlagets renodlade open access-tidskrifter.

Vid publicering i Open Select-tidskrifterna ska man inte välja tillvalet ”Gold Open Access” eftersom artiklar som publiceras ändå blir öppet tillgängliga inom ramen för avtalet.

När en artikel har accepterats för publicering avgörs om corresponding author hör till Uppsala universitet genom den organisationstillhörighet och/eller e-postadress som angavs när artikeln skickades in till förlaget. Universitetsbiblioteket verifierar sedan att författaren är knuten till Uppsala universitet.

Frågor om avtalet? Kontakta e-resursteamet vid universitetsbiblioteket, e-post:
e-resurser@ub.uu.se

Frågor om publicering och/eller open access? Kontakta DiVA Helpdesk, e-post:
diva-helpdesk@ub.uu.se