Universitetsbiblioteket satsar stort på digitalisering

24 januari 2018

en handskrift ligger uppslagen för digitalisering

Under 2018 satsar Uppsala universitetsbibliotek extra på digitalisering av material ur samlingarna. Speciellt böcker, kartor, bilder och musikalier ur våra kulturarvssamlingar kommer nu att tillgängliggöras digitalt och på så sätt bli lättare att hitta och att använda i forskning.

Under året planerar vi att hinna med en mängd olika typer av objekt, som medeltida handskrifter, äldre atlaser, musikhandskrifter med mera. Se den fullständiga listan här: Digitalisering vid UUB

Allt som universitetsbiblioteket digitaliserar blir omedelbart sökbart och fritt tillgängligt för alla. Vi lagrar och publicerar filerna i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv, som förvaltas och utvecklas av Uppsala universitetsbibliotek.

Med början i januari 2018 gör vi även en särskild satsning på att bli klara med det påbörjade arbetet att digitalisera alla Uppsala universitets avhandlingar utgivna 1602-1855. De publiceras i Diva och vi beräknar att arbetet ska vara klart vid årsskiftet 2020.