Själens läkehus

Uppsala universitetsbiblioteks exlibris eller "Benzelius monogram" användes som pärmexlibris från 1710 och ungefär ett sekel framåt. Därefter har det använts som bibliotekets emblem eller logotyp genom åren.

Mässingstampar med universitetsbibliotekets exlibris.

Erik Benzelius d.y. (1675–1743) som var universitetets bibliotekarie 1702–1723 har förmodligen själv formgivit förlagan till de stampar i olika storlekar som utfördes i mässing av rådmannen och bokbindaren i Uppsala Johan Sivertz. De användes för guldpressning på bokpärmarna, i något enstaka fall för blindpressning.

 Benzelius monogram syns än idag på bibliotekets lånekort.

Spegelmonogrammet har i regel utlästs som BU, Bibliotheca Upsaliensis - egentligen BV, Bibliotheca Vpsaliensis - men det har också påpekats att man kan läsa in EB, Erik Benzelius, i det.

Monogrammet omges av hopbundna kvistar av lager, symbol för lärdom och seger. Det kröns av den grekiska inskriften IATΡEION ΨΥΧHΣ (iatreion psyches), ett citat från Diodorus Siculus (56–36 f.Kr.), dock med orden omkastade. Diodorus beskriver ett bibliotek i staden Thebe i Egypten som bar denna inskription. Den brukar översättas som "Själens läkehus".

Vidare läsning

  • Rudbeck, Gustaf, "Uppsala universitetsbiblioteks exlibris" i Uppsala universitetsbiblioteks minnesskrift 1621–1921, Uppsala 1921, s. 391–397.
  • Odelstierna, Ingrid, "ΨΥΧHΣ IATΡEION" i Donum Grapeanum, Uppsala 1945, s. 376–407.